londýn
bl Mesto Cestovanie Internet Práca Ubytovanie br
ubytovanie
Ubytovanie v Londýne
K známym a pomerne často využívaným ubytovacím zariadeniam v Londýne patria hostely, ktoré za nízky poplatok poskytujú základné ubytovacie služby. Cena za ubytovanie je nižšia v lokalitách, ktoré sa nachádzajú ďalej od centra.
Hostel - poskytuje ubytovanie viacerým zákazníkom v rámci jednej miestnosti. K dispozícii sú obykle aj spoločenské priestory s dostupnosťou rôznych bezplatných aj spoplatnených služieb.
Hotel - patrí k drahším alteratívam ubytovania v meste. K dispozícii sú hotely s rôznym štandardom. Najlacnejšie hotely poskytujú základné ubytovacie služby a napr. spoločné sprchy pre viac izieb.
Prenájom bytu/izby - je ďalšou zo známych foriem ubytovania v Londýne. Cena za ubytovacie slubžy sa odvíja od lokality bytu a od jeho vybavenia. Nájomné sa obvykle platí raz za týždeň, príp. za mesiac. Vo väčšine prípadov sa vyžaduje aj uhradenie depozitu.
Zdieľanie izby - tzv. roomshare, je lacnou alternatívnou neverejného typu ubytovania. Ubytovaným sú obykle k dispozícii aj iné pristory a zariadenia v rámci bytu ako sú napr. spoločné priestory, kúpeľňa, práčka a pod.
2014 Londýn|

Online sprievodca Londýnom

|Kontakt