londýn
bl Mesto Cestovanie Internet Práca Ubytovanie br
internet
Internet v Londýne
Dostupnosť bezplatného internetového pripojenia v meste je pomerne vysoká, no nájsť verejnú wifi sieť nemusí byť v rámci každej časti Londýna jednoduché. Prístup k internetu je všeobecne k dispozícii aj vo verejných knižniciach, ked sa obvykle vyžaduje jednorázová registrácia členov.
Verejné WiFi - bezplatné hotspoty sú k dispozícii na viacerých väčších námesiach a tiež v rámci ďalších verejných miest. Bezplatná wifi je dostupná napr. na Victoria Coach station v centre mesta.
Knižnice - poskytujú možnosť pripojenia k internetu prostredníctvom dostupných počítačov. Záujemcovia o internetové pripojenie, tak v rámci využitia služieb verejných knižníc nemusia disponovať vlastným počítačom.
Mobilný internet - ponúka viacero mobilných operátorov. K dispozícii je v predplatenom programe bez viazanosti, tzv. Pay & go. Objem dát, ktoré môžu užívatelia využiť sa odvíja od zvoleného programu.
2014 Londýn|

Online sprievodca Londýnom

|Kontakt