londýn
bl Mesto Cestovanie Internet Práca Ubytovanie br
cestovanie
Cestovanie v Londýne
K často využívaným a nízkonákladovým formám cestovania v Londýne patrí metro a miestna autobusová doprava. Mimo dopravnej špičky je výhodným spôsobom cestovania aj využívanie vlastného automobilu.
Metro - je v miestnom dialekte nazývané aj tube. Patrí k ekonomicky výhodným alternatívnam cestovania v meste. Cena za jazdu metrom sa odvíja od formy platby a od počtu precestovaných zón. Výška cestovného je nižšia v zónach, ktoré sa nachádzajú ďalej od centra. Poplatky za jazdu metrom sa odvíjajú aj od časti dňa, t.j. od doby dopravnej špičky a od doby mimo dopravnej špičky, ktoré sú časovo vymedzené. Nižšie cestovné za metro platia tiež cestujúci, ktorí platia za jazdu prostredníctvom dobíjateľnej tzv. Oyster karty.
Autobus - je možné využívať najmä na kratších trasách. V dopravnej špičke sa doba cestovania prostredníctvom autobusu môže výrazne predĺžiť. Cestovný poplatok je možné podobne ako v prípade metra uhradiť formou Oyster karty, ktorej využitie znižuje cestovné.
Vlastný automobil - je výhodnou formou cestovania najmä mimo dopravnej špičky. Počas dopravnej špičky môže dôjsť k pomerne dlho trvajúcim dopravným zápcham. Nevýhodou je, že za prejazd osobným automobilom centrom mesta v čase dopravnej špičky sa platí poplatok.
Taxi - môže byť spoľahlivou, no finančne náročnou formou cestovania. V čase dopravnej špičky sa podobne ako v prípade vlastného automobilu a miestnej autobusovej dopravy môže doba cestovania výrazne predĺžiť.
Bicykel - je najmä v rámci krátkych vzdialeností efektívnou formou cestovania, ktorá si vyžaduje len minimálne náklady.
2014 Londýn|

Online sprievodca Londýnom

|Kontakt