londýn
bl Mesto Cestovanie Internet Práca Ubytovanie br
práca
Práca v Londýne
Získať zamestnanie v meste je možné niekoľkými spôsobmi. Ponuky voľných pracovných miest sú dostupné v online inzerciách zamestnania. Prácu je možné získať aj s využitím sprostredkovateľských služieb alebo v rámci reakcie na voľnú pracovnú ponuku, uverejnenú priamo v prevádzkových priestoroch potenciálneho zamestnávateľa.
Jobsearch.direct.gov.uk - inzercia, resp. vyhľadávač voľných pracovných pozícií, prevádzkovaný štátom. Poskytuje možnosť vyhľadávania pracovných pozícií na základe zvolených kritérií v rámci celej Veľkej Británie. Disponuje pomerne objemnou datábazou.
Personálne agentúry - v meste pôsobí veľa agentúr, ktoré sprostredkovávajú prácu uchádzačom o zamestnanie. Registrácii v personálnej agentúre v mnohých prípadoch predchádza k osobnému povoru s uchádzačom.
Online inzercie - poskytujú možnosť prehliadania a následnú reakciu uchádzačov o zamestnanie na dostupné pracovné ponuky. Časť online inzercií umožňuje aj vytvorenie profilu, ktorý je k dispozícii potenciálnym zamestnávateľom.
2014 Londýn|

Online sprievodca Londýnom

|Kontakt