londýn
bl Mesto Cestovanie Internet Práca Ubytovanie br
centrum
stanica
fontána
Mesto
Londýn je hlavné a zároveň najväčšie mesto v Anglicku. Mesto má približne 8,5 miliónov obyvateľov. Jeho centrálna časť, známa ako Inner London je oblasťou s najvyšším hrubým domácim produktom, pripadajúcim na jednu osobu, podľa rozdelenia regiónov Európskej únie NUTS 2, na základe čoho patrí medzi mestá s možnosťou dosiahnutia vysokého zárobku. Londýn je rozdelený do 33 častí, resp. boroughs, ktoré sú súčasťou 5 tich zón, využívaných najmä pre orientačné účely a výpočet cestovných poplatkov v rámci cestovania prostredníctvom metra.
Zo Slovenska je možné cestovať do Londýna prostredníctvom vlastného dopravného prostriedku, autobusom alebo leteckou prepravou. Celkovo je v meste a v jeho okolí spolu 5 letísk. Formou leteckej dopravy je možné pricestovať na letiská London Stansted a London Luton, ktoré sa nachádzajú v severnej časti mesta. Obvyklou zastávkou medzinárodnej autobusovej dopravy je Victoria Coach Station v centre Londýna. Výška cestovného sa v prípade leteckej prepravy odvíja od krátkodobých podujatí, udalostí, sviatkov a aj od počtu dní medzi letom a rezerváciou letenky.
K známym a veľmi využívaným formám cestovania v meste patrí miestna autobusová doprava a metro, po anglicky underground, príp. v lokálnom dialekte tube. Metro je známe ako lacná alternatíva cestovania v Londýne. Cestovanie metrom a miestnou autobusovou dopravou je lacnejšie pri platbe cestovného prostredníctvom tzv. Oyster card, na ktorej je možné si dobíjať kredit vo vybraných predajniach v závislosti od potrieb cestujúceho. V čase dopravnej špičky, tzv. on peak time sú cestovné poplatky vyššie ako mimo dopravnej špičky, tzv. off peak time.
2014 Londýn|

Online sprievodca Londýnom

|Kontakt